Element Projekt d.o.o. je inžinjersko konzultantsko poduzeće.

Projektiranje (grijanje, hlađenje, klimatizacija, ventilacija)

Inžinjerske usluge

Projektiranje (grijanje, hlađenje, klimatizacija, ventilacija)

Projektiranje (grijanje, hlađenje, ventilacija, klimatizacija) i izrada projektne dokumentacije i izvedbenog projekta za poslovne objekte i plovila.

Ukoliko planirate izgradnju poslovnog, industrijskog objekta ili plovila naš stručni tim dipl. inžinjera strojarstva rado će vam ponuditi izradu cjelokupne projektne dokumentacije od same ideje do izvedbenog projekta, a sve u skladu sa zakonskim regulativama iz oblasti termotehničkih instalacija.

Projektna dokumentacija u području brodogradnje i graditeljstva za ishođenje

potrebnih dozvola:

  • izrada projektne dokumentacije za ishođenje dozvola (idejni, glavni i izvedbeni projekt) na području strojarskih instalacija (grijanje, hlađenje, klimatizacija, ventilacija–HVAC, metalne konstrukcije)

Pri projektiranju strojarskih instalacija koriste se najnovije tehnologije, te se primjenjuju najnoviji važeći standardima i norme u struci. Posebna pažnja pridaje se odabiru najpovoljnijih izvora energije (osnovnog ili alternativnog) u svrhu smanjenja i optimalizacije troškova investicije i eksploatacije.

Kako bi pronašli optimalno rješenje naš stručni tim inženjera posebnu pažnju pridaju zahtjevima investitora, namjeni objekta/plovila, energetskoj učinkovitosti te se istovremeno konzultirati sa arhitektom i projektantima ostalih instalacija tijekom svih faza projektiranja i građenja.

Iskusni inženjerski tim projektanata, te korištenje najnovije računalske tehnike garancija su da predloženo riješenje zadovolji u potpunosti očekivanja Vas i Vaših investitora.

Kao glavni alat pri projektiranju se koriste 3D CAD sustav na umreženim radnim stanicama. Kompletna dokumentacija izrađuje se u 3D, a što ima za prednost brzinu i točnost samih projekata i specihikacija oprema i materijala.

Radionička dokumentacija HVAC sustava prostora rashladnika NOV.475

Radionička dokumentacija HVAC sustava prostora rashladnika NOV.475

Novosti

Nedavni projekti